maanantai 20. helmikuuta 2012

Kuvailutulkkaus ammattiteattereissa -hankkeen loppuraportti

Kuvailutulkkaus ammattiteattereissa -hankkeen loppuraportti on julkaistu Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilla! Luettavissa ja ladattavissa osoitteessa:

http://www.kulttuuriakaikille.info/saavutettavuus_esimerkit_ja_kokemukset_teatterit

Kuvailutulkkaus ammattiteattereissa -pilottihanke (2011) oli Näkövammaisten Keskusliitto ry:n koordinoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa haettiin yleisiä käytäntöjä kuvailutulkattujen esitysten toteuttamiseksi ammattiteattereissa. Projektin tarkoituksena oli etsiä teatterin kuvailutulkkaukselle toimiva ja taloudellinen tuotantotapa. Tarkastelun alla oli kuvailutulkkausprosessin ja kuvailutulkkauksen sisällön lisäksi kuvailutulkkauksesta tiedottaminen näkövammaiselle yleisölle sekä teatterilta vaadittava panostus onnistuneessa kuvailutulkkaustuotannossa. Kuvailutulkkaus toteutettiin kevätkaudella 2011 kahdessa eri Kansallisteatterin esityksessä. Yhteistyössä olivat mukana Suomen Kansallisteatteri, Valtion taidemuseon Kulttuuria kaikille -palvelu, Näkövammaisten Keskusliitto ry sekä Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry.

Hankkeen loppuraportin alkuun on koostettu osio "Suosituksia ja huomioita kuvailutulkkauksen järjestämiseen ammattiteattereissa". Suositukset ja huomiot on koostettu helpottamaan kuvailutulkkauksen järjestämistä, ja ne on tehty erityisesti teatterin puolelta vastuussa olevan henkilön näkökulmasta. Kuvailutulkatun näytännön järjestäminen on kuitenkin yhteistyötä.

Kuvailutulkkauksen järjestämisessä on kuvailutulkilla olennainen rooli, sillä hän suunnittelee ja toteuttaa kuvailutulkkauksen. Lisäksi teatterin tulee tehdä tiivistä yhteistyötä näkövammaisen yleisön edustajien kanssa. Kynnys kuvailutulkkauksen kokeilemiseen kannattaa pitää teatterissa kuitenkin alhaalla ja lähteä liikkeelle ja kokeilemaan, vaikka suosituksia ei pystyisi kaikilta osin täyttämään.

Kuvailutulkkaus määritellään visuaalisen ärsykkeen muuttamiseksi puhutuksi kieleksi. Kuvailutulkki kertoo sokealle tai heikkonäköiselle henkilölle mitä näkee. Taiteen kuvailutulkkauksessa kuvailutulkki pyrkii välittämään kohteen sanallisesti niin, että sokea tai heikkonäköinen voi päästä osalliseksi kokemuksesta yhdenvertaisesti näkevien kanssa.

(teksti: Aura Linnanpuomi)

Ei kommentteja: