torstai 21. lokakuuta 2010

RAY lähti, OKM astui tilalle tukemaan

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n*) elo jatkuu 80-juhlavuotenaan 2011, huolimatta siitä, että RAY (Raha-automaattiyhdistys) vetäytyi tukemasta yhdistystä yleisavustuksella.

OKM (Opetus- ja kulttuuriministeriö) on päättänyt ottaa huolekseen aiemmin RAY:n myöntämän yleisavustuksen. Avustus turvaa yhdistyksen perustoimintojen
ylläpidon. Jatkossakin kuten aikaisempina vuosina, yhdistys joutuu
rahoittamaan merkittävästi kulttuuritoimintaansa erilaisilla kohdeapurahoilla. Talous on tiukkaa edelleen, ja esimerkiksi Kajastus-lehti, joka on tuottanut aiemmin yhdistykselle varallisuutta, ei siihen nykyään pysty.


*)Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry on siis juuri se putiikki, joka on esim. kouluttanut meidät kaikki kuvailutulkit ja turvaa osaltaan työmme jatkumista ja sen tunnettuuden paranemista sekä asiakkaiden että kulttuurintuottajien parissa.

Ei kommentteja: